Pesten ouderenzorg | Training voor vrijwilligers

Pesten onder ouderen, het gebeurt! Als woon-zorgcentrum wilt u echter een leefomgeving bieden waar iedereen zich welkom en thuis kan voelen. Wat kan de vrijwillinger daarin betekenen?

vrijwilliger

Deze training over pesten onder ouderen is speciaal ontwikkeld voor vrijwilligers. Want vrijwilligers kunnen een belangrijke bijdrage leveren bij het voorkomen van pestgedrag. Als mensen zich gezien en gehoord weten, als ze elkaar beter leren kennen, heeft dat een positief effect op het leefklimaat en vermindert het pestgedrag.

 

 

 

Vrijwilligers hebben vaak net even wat meer tijd en aandacht voor de mensen.
Maar wat doe je als vrijwilliger :

  • Ga je aan het tafeltje zitten met allemaal vrijwilligers of ga je aan de tafel zitten waar een mevrouw alleen zit en probeer je met haar in gesprek te komen
  • Ga je steeds bij dezelfde bewoners zitten omdat je hen kent of organiseer je een spelletje en betrek je ook andere bewoners erbij
  • Zie je wat er om je heen gebeurt en wat kun je doen als je ziet dat mensen onaardig tegen elkaar doen, elkaar buitensluiten of negeren
  • We maken bespreekbaar welke rol de vrijwilliger kan nemen en werken aan de hand van praktijk voorbeelden aan herkenbare dilemma's.

Doel van de training

  • Het vergroten van het bewustwordingsproces rondom pesten en onaardig gedrag
  • Bewustwording van de rol die je hierin kunt nemen als vrijwilliger
  • Handvatten krijgen hoe je om kunt gaan met praktijksituaties
  • Verbinding en samenwerking tussen de diverse disciplines in een huis


TIP : Combineer deze training met de training 'Pesten onder ouderen | personeel' en de Theatervoorstelling 'Pesten onder ouderen'

Reactie's

'Door de training voor personeel hebben we echt meer handvatten gekregen voor het omgaan met pestgedrag. En we zijn ons bewuster geworden van onze eigen interpretaties!’

W.F Visserhuis
Geestelijk verzorger  en vertrouwenspersoon

'Door de training hebben we ons, naast het oefenen met gesprekstechnieken, gerealiseerd dat we met alle disciplines binnen het zorgcentrum  moeten samenwerken om onwellevend gedrag onder bewoners tegen te gaan.'
Teamleider Stichting zorgcentrum de Blanckenborgh

'Hier is niets gespeelds aan, zo gaat het in het echt...'
Bewoner woonzorgcentrum Ter Reede over de voorstelling

'O, ja zo doen wij. Heel herkenbaar...'
Bewoner, woonzorgcentrum Merenhoef over de voorstelling

'Wij waren ook erg onder de indruk en zijn druk doende om alle afspraken ook daadwerkelijk uit te voeren.'
Teamleider zorg St. Gerlachus

'...drie verschillende doelgroepen en iedere keer weet Gerretjen aan te sluiten bij de behoeften en het niveau van haar doelgroep. Contact maken en oordeelvrij trainen zijn hierbij sleutelwoorden. Zo weet zij een veilige sfeer te creëren waarin mensen zich vrij voelen om te experimenten en te oefenen. '
Coach kleinschalig wonen en zelfregulerende teams de Rijnhoven locatie de Vijverhof

'Echt een succes!'
Woonzorgcoordinator De Rijnhoven locatie Parkhof