Pesten ouderenzorg | Training voor personeel

Pesten in ouderenzorg, het gebeurt! Roddelen, buitensluiten, negeren, stoelen bezet houden, allemaal vormen van ons aardig gedrag die soms kunnen resulteren in pestgedrag. Hoe ga je daar als personeel mee om.
Wat kun je als personeel doen als je dit ziet gebeuren. Wat zijn de mogelijkheden om het te voorkomen. Wat is er in uw huis nodig.

Pesten onder ouderen speelt in alle huizen maar zit nog een beetje in de taboesfeer. De vraag is; hoe kunnen we hier verandering in brengen. Aan alleen een pestprotocol heb je dan niet genoeg. Aangenaam Samenleven heeft een beproeft programma ontwikkeld dat u helpt om die omslag te maken.


De training bevat diverse werkvormen zoals uitwisseling en intervisie. Maar er wordt ook geoefend. Deelnemers brengen praktijkvoorbeelden in en oefenen hiermee. Zo ervaren zij meteen welke aanpak werkt. Een praktische training waarin deelnemers zich bewuster worden van wat er speelt en concrete handvatten krijgen aangereikt hoe om te gaan met onaardig gedrag en pesten.

personeel

 

 

 

 

 


Doel van de training:

  • Het vergroten van het bewustzijn rondom onaardig gedrag en pesten
  • Bewustwording van de rol die jij hierin hebt
  • Handvatten hoe om te gaan met praktijk situaties
  • Concrete actieplannen voor uw huis

Het complete aanbod:

Skillslab
Een skillslab geeft de mogelijkheid om door te oefenen aan de hand van praktijksituaties. Deelnemers kunnen individueel of in kleine groepjes de situaties inbrengen waar zij in de praktijk tegenaanlopen. In een skillslab oefen je met een acteur en onderzoek je samen hoe om te gaan met de situatie. Een effectieve manier die direct inzicht geeft en handvatten biedt voor de praktijk. 


Kroonestede-Groenhuyzen genomineerd voor de Planetree award 2015, door hun aanpak van pesten onder ouderen!

Aangenaam Samenleven vormde met de Theatervoorstelling voor bewoners de aftrap van het project Bewust en Beleven.Daarna heeft het personeel in drie groepen de Trainingen van Aangenaam Samenleven gevolgd en de terugkom middagen bijgewoond.


Wat is er veranderd?

• Aanspreken is geen uitzondering meer, maar maakt deel uit van de dagelijkse manier van omgaan met elkaar.
• Cliënten ervaren dat ze nooit te oud zijn om zich nieuw / respectvol gedrag eigen te maken.
• Conflicten worden uitgesproken en blijven niet te lang doorsudderen.
• Zorgverleners ervaren dat ze een voorbeeld functie vervullen en schromen niet om elkaar ook van feedback te voorzien als dat nodig is..


Aangenaam Samenleven feliciteert hen met hun succes en is blij dat zij hen hebben kunnen ondersteunen bij de aanpak van pesten onder ouderen.

Reactie's

'Door de training voor personeel hebben we echt meer handvatten gekregen voor het omgaan met pestgedrag. En we zijn ons bewuster geworden van onze eigen interpretaties!’

W.F Visserhuis
Geestelijk verzorger  en vertrouwenspersoon

'Door de training hebben we ons, naast het oefenen met gesprekstechnieken, gerealiseerd dat we met alle disciplines binnen het zorgcentrum  moeten samenwerken om onwellevend gedrag onder bewoners tegen te gaan.'
Teamleider Stichting zorgcentrum de Blanckenborgh

'Hier is niets gespeelds aan, zo gaat het in het echt...'
Bewoner woonzorgcentrum Ter Reede over de voorstelling

'O, ja zo doen wij. Heel herkenbaar...'
Bewoner, woonzorgcentrum Merenhoef over de voorstelling

'Wij waren ook erg onder de indruk en zijn druk doende om alle afspraken ook daadwerkelijk uit te voeren.'
Teamleider zorg St. Gerlachus

'...drie verschillende doelgroepen en iedere keer weet Gerretjen aan te sluiten bij de behoeften en het niveau van haar doelgroep. Contact maken en oordeelvrij trainen zijn hierbij sleutelwoorden. Zo weet zij een veilige sfeer te creëren waarin mensen zich vrij voelen om te experimenten en te oefenen. '
Coach kleinschalig wonen en zelfregulerende teams de Rijnhoven locatie de Vijverhof

'Echt een succes!'
Woonzorgcoordinator De Rijnhoven locatie Parkhof