Feedback | Training voor personeel en vrijwilligers

Werken in de ouderenzorg vraagt om een open en eerlijke communicatie naar elkaar. Niet alleen om de onderlinge samenwerking te verbeteren maar ook om optimale zorg te kunnen verlenen. Want willen we de zorg naar een hoger plan tillen zullen we elkaar ook feedback moeten durven geven. Door elkaar feedback te geven leer je van elkaar. Hoe verwoord je jou boodschap duidelijk en tegelijkertijd respectvol.

Elkaar feedback durven geven. We weten het wel maar in de praktijk is het nog best lastig. Een compliment geven lukt vaak een stuk makkelijker. Maar als je wil benoemen wat je niet prettig vind is het een stuk moeilijker. Want hoe zeg je het dan? En hoe ontvang je feedback, zeker als deze op een onprettige wijze wordt gegeven.In deze training gaan we heel gericht aan de slag met een heel klein stukje theorie en vooral veel oefenen.

Feedback geven waarom zou je het doen
Feedback ontvangen hoe dan
Oefenen, oefenen, oefenen
Desgewenst kan er ook gewerkt worden met een regiescène informeer naar de mogelijkheden

Tip: combineer deze training met de theatervoorstelling 'Feedback'.

Reactie's

'Door de training voor personeel hebben we echt meer handvatten gekregen voor het omgaan met pestgedrag. En we zijn ons bewuster geworden van onze eigen interpretaties!’

W.F Visserhuis
Geestelijk verzorger  en vertrouwenspersoon

'Door de training hebben we ons, naast het oefenen met gesprekstechnieken, gerealiseerd dat we met alle disciplines binnen het zorgcentrum  moeten samenwerken om onwellevend gedrag onder bewoners tegen te gaan.'
Teamleider Stichting zorgcentrum de Blanckenborgh

'Hier is niets gespeelds aan, zo gaat het in het echt...'
Bewoner woonzorgcentrum Ter Reede over de voorstelling

'O, ja zo doen wij. Heel herkenbaar...'
Bewoner, woonzorgcentrum Merenhoef over de voorstelling

'Wij waren ook erg onder de indruk en zijn druk doende om alle afspraken ook daadwerkelijk uit te voeren.'
Teamleider zorg St. Gerlachus

'...drie verschillende doelgroepen en iedere keer weet Gerretjen aan te sluiten bij de behoeften en het niveau van haar doelgroep. Contact maken en oordeelvrij trainen zijn hierbij sleutelwoorden. Zo weet zij een veilige sfeer te creëren waarin mensen zich vrij voelen om te experimenten en te oefenen. '
Coach kleinschalig wonen en zelfregulerende teams de Rijnhoven locatie de Vijverhof

'Echt een succes!'
Woonzorgcoordinator De Rijnhoven locatie Parkhof