Een goede relatie | Training voor personeel

Een goede relatie onderhouden met je cliënt lijkt vanzelfsprekend. Toch kan het weleens lastig zijn. Want wat doe je bij een veeleisende cliënt, of als je je als zorgverlener niet prettig bejegend voelt? Echt goed luisteren naar je cliënt, wat houdt dat in, Hoor je ook wat er achter de woorden gezegd wordt?

een goede relatie

Voor personeel van woon-zorgcentra dat te maken heeft met onaardig gedrag van bewoners, familieleden of collega's en het lastig vindt om hun grenzen daarin op een goede manier aan te geven

Een goede relatie betekent goed luisteren naar de de bewoner maar ook goed luisteren naar jezelf. Aangeven wat je wel en niet prettig vindt en je echt verdiepen in de ander. 

Hoe geef je aan dat je iets niet prettig vindt en houd je tegelijk de relatie goed. Goed luisteren wat is dat eigenlijk. Hoor je ook wat er achter de woorden gezegd wordt. Hoe weet je of je de ander goed begrepen hebt, en voelt de ander zich gehoord

De deelnemers brengen eigen praktijkvoorbeelden in. Hierdoor ondervinden zij aan den lijve wat een reactie van een bewoner met hen doet en hoe zij geneigd zijn te reageren daarop. Zij worden zich bewust van het effect van hun eigen gedrag op anderen en kunnen experimenteren met alternatief gedrag. Een krachtige leerervaring.

Aan bod komt:

  • Feedback geven
  • De verschillende nivo's van luisteren
  • De kracht van reflecties
  • Handvatten hoe om te gaan met praktijksituaties

 

 

 

 

Reactie's

'Door de training voor personeel hebben we echt meer handvatten gekregen voor het omgaan met pestgedrag. En we zijn ons bewuster geworden van onze eigen interpretaties!’

W.F Visserhuis
Geestelijk verzorger  en vertrouwenspersoon

'Door de training hebben we ons, naast het oefenen met gesprekstechnieken, gerealiseerd dat we met alle disciplines binnen het zorgcentrum  moeten samenwerken om onwellevend gedrag onder bewoners tegen te gaan.'
Teamleider Stichting zorgcentrum de Blanckenborgh

'Hier is niets gespeelds aan, zo gaat het in het echt...'
Bewoner woonzorgcentrum Ter Reede over de voorstelling

'O, ja zo doen wij. Heel herkenbaar...'
Bewoner, woonzorgcentrum Merenhoef over de voorstelling

'Wij waren ook erg onder de indruk en zijn druk doende om alle afspraken ook daadwerkelijk uit te voeren.'
Teamleider zorg St. Gerlachus

'...drie verschillende doelgroepen en iedere keer weet Gerretjen aan te sluiten bij de behoeften en het niveau van haar doelgroep. Contact maken en oordeelvrij trainen zijn hierbij sleutelwoorden. Zo weet zij een veilige sfeer te creëren waarin mensen zich vrij voelen om te experimenten en te oefenen. '
Coach kleinschalig wonen en zelfregulerende teams de Rijnhoven locatie de Vijverhof

'Echt een succes!'
Woonzorgcoordinator De Rijnhoven locatie Parkhof