Pesten ouderenzorg | Training voor personeel

Pesten in ouderenzorg, het gebeurt! Roddelen, buitensluiten, negeren, stoelen bezet houden, allemaal vormen van ons aardig gedrag die soms kunnen resulteren in pestgedrag. Hoe ga je daar als personeel mee om.
Wat kun je als personeel doen als je dit ziet gebeuren. Wat zijn de mogelijkheden om het te voorkomen. Wat is er in uw huis nodig.

Lees meer

Een goede relatie | Training voor personeel

Een goede relatie onderhouden met je cliënt lijkt vanzelfsprekend. Toch kan het weleens lastig zijn. Want wat doe je bij een veeleisende cliënt, of als je je als zorgverlener niet prettig bejegend voelt? Echt goed luisteren naar je cliënt, wat houdt dat in, Hoor je ook wat er achter de woorden gezegd wordt?

Lees meer

Feedback | Training voor personeel en vrijwilligers

Werken in de ouderenzorg vraagt om een open en eerlijke communicatie naar elkaar. Niet alleen om de onderlinge samenwerking te verbeteren maar ook om optimale zorg te kunnen verlenen. Want willen we de zorg naar een hoger plan tillen zullen we elkaar ook feedback moeten durven geven. Door elkaar feedback te geven leer je van elkaar. Hoe verwoord je jou boodschap duidelijk en tegelijkertijd respectvol.

Lees meer

Reactie's

'Door de training voor personeel hebben we echt meer handvatten gekregen voor het omgaan met pestgedrag. En we zijn ons bewuster geworden van onze eigen interpretaties!’

W.F Visserhuis
Geestelijk verzorger  en vertrouwenspersoon

'Door de training hebben we ons, naast het oefenen met gesprekstechnieken, gerealiseerd dat we met alle disciplines binnen het zorgcentrum  moeten samenwerken om onwellevend gedrag onder bewoners tegen te gaan.'
Teamleider Stichting zorgcentrum de Blanckenborgh

'Hier is niets gespeelds aan, zo gaat het in het echt...'
Bewoner woonzorgcentrum Ter Reede over de voorstelling

'O, ja zo doen wij. Heel herkenbaar...'
Bewoner, woonzorgcentrum Merenhoef over de voorstelling

'Wij waren ook erg onder de indruk en zijn druk doende om alle afspraken ook daadwerkelijk uit te voeren.'
Teamleider zorg St. Gerlachus

'...drie verschillende doelgroepen en iedere keer weet Gerretjen aan te sluiten bij de behoeften en het niveau van haar doelgroep. Contact maken en oordeelvrij trainen zijn hierbij sleutelwoorden. Zo weet zij een veilige sfeer te creëren waarin mensen zich vrij voelen om te experimenten en te oefenen. '
Coach kleinschalig wonen en zelfregulerende teams de Rijnhoven locatie de Vijverhof

'Echt een succes!'
Woonzorgcoordinator De Rijnhoven locatie Parkhof