Pesten ouderenzorg | Theatervoorstelling

Voorstelling voor bewoners Buitensluiten, roddelen, negeren, stoelen bezet houden, allemaal herkenbare vormen van onaardig gedrag. Het komt overal voor waar groepen mensen bij elkaar zijn, óók in woon-zorgcentra.

Deze voorstelling is speciaal ontwikkeld voor bewoners. Met elkaar onderzoeken we welke mogelijkheden bewoners zelf hebben om te zorgen voor een aangename omgang met elkaar.

De voorstelling gaat over zeer herkenbare situaties uit de dagelijkse praktijk. De acteurs nodigen het publiek uit suggesties te geven.
Het publiek ziet meteen wat het effect is van hun ideeën. Op een laagdrempelige manier wordt een moeilijk onderwerp bespreekbaar gemaakt.
En er mag nog gelachen worden ook!

Voorstelling

 

 

 

 


De voorstelling bestaat uit een aantal scene's. Vooraf bepalen wij samen met u welke het beste passen.

Duur: ongeveer 1,5 uur
Aantal personen max 50 (in overleg zijn grotere aantallen mogelijk)

Kort samengevat zorgt interactief theater voor:

  • Iedereen wordt deelgenoot van de situatie
  • Bewustwording dat onaardig gedrag en pesten gedrag een grote impact heeft op medebewoners
  • Rol en verantwoordelijkheid van de betrokkenen verhelderen
  • Concrete handvatten om het leefklimaat te verbeteren
  • Negatief gedrag wordt bespreekbaar

TIP : Combineer deze voorstelling met de training 'Pesten onder ouderen voor personeel' en met de training voor vrijwilligers.

 

Reactie's

'Door de training voor personeel hebben we echt meer handvatten gekregen voor het omgaan met pestgedrag. En we zijn ons bewuster geworden van onze eigen interpretaties!’

W.F Visserhuis
Geestelijk verzorger  en vertrouwenspersoon

'Door de training hebben we ons, naast het oefenen met gesprekstechnieken, gerealiseerd dat we met alle disciplines binnen het zorgcentrum  moeten samenwerken om onwellevend gedrag onder bewoners tegen te gaan.'
Teamleider Stichting zorgcentrum de Blanckenborgh

'Hier is niets gespeelds aan, zo gaat het in het echt...'
Bewoner woonzorgcentrum Ter Reede over de voorstelling

'O, ja zo doen wij. Heel herkenbaar...'
Bewoner, woonzorgcentrum Merenhoef over de voorstelling

'Wij waren ook erg onder de indruk en zijn druk doende om alle afspraken ook daadwerkelijk uit te voeren.'
Teamleider zorg St. Gerlachus

'...drie verschillende doelgroepen en iedere keer weet Gerretjen aan te sluiten bij de behoeften en het niveau van haar doelgroep. Contact maken en oordeelvrij trainen zijn hierbij sleutelwoorden. Zo weet zij een veilige sfeer te creëren waarin mensen zich vrij voelen om te experimenten en te oefenen. '
Coach kleinschalig wonen en zelfregulerende teams de Rijnhoven locatie de Vijverhof

'Echt een succes!'
Woonzorgcoordinator De Rijnhoven locatie Parkhof