Maatwerk

U wilt uw mensen meenemen in de veranderingen? Een op maat theatervoorsteling is bij uitstek geschikt om uw visie en missie concreet te maken.
Theater biedt een laagdrempelige vorm om lastige onderwerpen zichtbaar en bespreekbaar te maken, neuzen dezelfde kant uit te krijgen en visie te verankeren.

Onze voorstellingen zijn altijd interactief. Doordat de acteurs de suggesties van het publiek uitspelen is direct zichtbaar wat het effect is. Een prachtige vorm om te leren van en met elkaar en waar genoeg ruimte is om ook nog eens flink te lachen.

Hebt u interesse in een voorstelling op maat? Samen met u bekijken we hoe wij uw wens kunnen omzetten naar een theatervoorstelling.
Bel voor een afspraak: 06-11451930

" ..heel leuk en leerzaam! De kernwaarden worden minder abstract en komen echt tot leven. Jullie laten mensen echt nadenken over hun eigen handelen... "

Teamleider Welzijn Evian

Reactie's

'Door de training voor personeel hebben we echt meer handvatten gekregen voor het omgaan met pestgedrag. En we zijn ons bewuster geworden van onze eigen interpretaties!’

W.F Visserhuis
Geestelijk verzorger  en vertrouwenspersoon

'Door de training hebben we ons, naast het oefenen met gesprekstechnieken, gerealiseerd dat we met alle disciplines binnen het zorgcentrum  moeten samenwerken om onwellevend gedrag onder bewoners tegen te gaan.'
Teamleider Stichting zorgcentrum de Blanckenborgh

'Hier is niets gespeelds aan, zo gaat het in het echt...'
Bewoner woonzorgcentrum Ter Reede over de voorstelling

'O, ja zo doen wij. Heel herkenbaar...'
Bewoner, woonzorgcentrum Merenhoef over de voorstelling

'Wij waren ook erg onder de indruk en zijn druk doende om alle afspraken ook daadwerkelijk uit te voeren.'
Teamleider zorg St. Gerlachus

'...drie verschillende doelgroepen en iedere keer weet Gerretjen aan te sluiten bij de behoeften en het niveau van haar doelgroep. Contact maken en oordeelvrij trainen zijn hierbij sleutelwoorden. Zo weet zij een veilige sfeer te creëren waarin mensen zich vrij voelen om te experimenten en te oefenen. '
Coach kleinschalig wonen en zelfregulerende teams de Rijnhoven locatie de Vijverhof

'Echt een succes!'
Woonzorgcoordinator De Rijnhoven locatie Parkhof