Feedback ouderenzorg | Theatervoorstelling

Open communicatie, elkaar feedback en vooral ook complimenten geven. We weten het wel, maar het ook echt doen is in de praktijk vaak nog best lastig. Hoe verwoord je je boodschap duidelijk en tegelijkertijd respectvol.

Elkaar feedback durven en ook kunnen geven is in de ouderenzorg van essentieel belang. Iedereen is immers bezig om optimale zorg te verlenen. En om die zorg optimaal te houden en nog verder te verbeteren is het belangrijk om elkaar daarop aan te durven spreken.

  • Want wat doe je als je ziet dat je collega niet aan de wens van de bewoner tegemoetkomt terwijl dat toch echt wel de bedoeling is? Zeg je er dan wat van of toch maar liever niet.
  • En wat als je collega ook een goede vriendin van je is? Wordt het dan moeilijker of makkelijker om feedback te geven?
  • Je collega blijft maar mopperen dat het te druk is en daar heb je wel begrip voor maar toch wil je er iets van zeggen. Hoe ga je daar mee om?
  • Heb je nog zo je best gedaan om de feedback op een goede manier te geven, krijg je alsnog de wind van voren. Wat nu?
  • Feedback ontvangen, hoe doe je dat dan?
  • En complimenten geven doen we dat eigenlijk wel genoeg? 

Huize Zonnegloren

 De personages uit Huize Zonnegloren nemen u mee in een aantal zeer herkenbare situaties.

In deze interactieve voorstelling worden situaties uit de praktijk gespeeld die niet optimaal verlopen. Vervolgens wordt de zaal uitgenodigd om de acteurs aanwijzingen te geven. De scene wordt nogmaals gespeeld en de zaal kan nu stop roepen en aangeven wat de acteur anders kan doen of kan zeggen. De aanwijzingen worden net zo lang geven tot de zaal vindt dat de situatie verloopt zoals deze idealiter zou moeten zijn.

Regietheater heeft als doel om lastige situaties, valkuilen of dilemma’s inzichtelijk en bespreekbaar te maken. Op deze manier kan er op een laagdrempelige manier geoefend worden en is het resultaat meteen zichtbaar. Alle aspecten van het feedback geven en ontvangen komen zo aan bod.

De voorbeelden die gebruikt worden komen uit de alledaagse praktijk binnen de ouderenzorg waardoor naast feedback geven en ontvangen ook het onderwerp de cliënt centraal stellen aan bod komt.

Zie ook de training 'Feedback' en de training 'Een goede relatie' voor personeel.

 

 

Reactie's

'Door de training voor personeel hebben we echt meer handvatten gekregen voor het omgaan met pestgedrag. En we zijn ons bewuster geworden van onze eigen interpretaties!’

W.F Visserhuis
Geestelijk verzorger  en vertrouwenspersoon

'Door de training hebben we ons, naast het oefenen met gesprekstechnieken, gerealiseerd dat we met alle disciplines binnen het zorgcentrum  moeten samenwerken om onwellevend gedrag onder bewoners tegen te gaan.'
Teamleider Stichting zorgcentrum de Blanckenborgh

'Hier is niets gespeelds aan, zo gaat het in het echt...'
Bewoner woonzorgcentrum Ter Reede over de voorstelling

'O, ja zo doen wij. Heel herkenbaar...'
Bewoner, woonzorgcentrum Merenhoef over de voorstelling

'Wij waren ook erg onder de indruk en zijn druk doende om alle afspraken ook daadwerkelijk uit te voeren.'
Teamleider zorg St. Gerlachus

'...drie verschillende doelgroepen en iedere keer weet Gerretjen aan te sluiten bij de behoeften en het niveau van haar doelgroep. Contact maken en oordeelvrij trainen zijn hierbij sleutelwoorden. Zo weet zij een veilige sfeer te creëren waarin mensen zich vrij voelen om te experimenten en te oefenen. '
Coach kleinschalig wonen en zelfregulerende teams de Rijnhoven locatie de Vijverhof

'Echt een succes!'
Woonzorgcoordinator De Rijnhoven locatie Parkhof