• Home
  • Theatervoorstellingen

Theatervoorstelling ouderenzorg

Je kunt er wel over praten, maar als mensen het gevisualiseerd krijgen blijft pas echt hangen wat je bedoeld

Leren op een leuke en leerzame manier dat kan met onze interactieve theatervoorstellingen. Theater biedt een laagdrempelige vorm om
lastige onderwerpen bespreekbaar te maken, neuzen dezelfde kant uit te krijgen en visie te verankeren.
Wij werken met regie theater. In deze interactieve voorstellingen worden situaties uit de praktijk gespeeld die niet optimaal verlopen. Vervolgens wordt de zaal uitgenodigd om de acteurs aanwijzingen te geven. De aanwijzingen worden net zo lang gegeven tot de zaal vindt dat de situatie verloopt zoals deze idealiter zou moeten zijn.

De voordelen:

  • Op een laagdrempelige manier onderzoekt het publiek de oplossingen voor de problemen waar zij in de praktijk tegenaan lopen
  • Het publiek wordt gevraagd actief mee te denken over een voor hen herkenbare situatie
  • Men wordt zich bewust van de mogelijkheden die men zelf heeft om de situatie te veranderen
  • Er is direct zichtbaar wat het effect is van de suggesties doordat deze door de acteurs worden uitgespeeld
  • Het geeft u als huis de mogelijkheid om heel concreet laten zien waar u voor staat
  • De voorstellingen kunnen desgewenst geheel op maat gemaakt worden voor uw huis

Pesten ouderenzorg | Theatervoorstelling

Voorstelling voor bewoners Buitensluiten, roddelen, negeren, stoelen bezet houden, allemaal herkenbare vormen van onaardig gedrag. Het komt overal voor waar groepen mensen bij elkaar zijn, óók in woon-zorgcentra.

Lees meer

Feedback ouderenzorg | Theatervoorstelling

Open communicatie, elkaar feedback en vooral ook complimenten geven. We weten het wel, maar het ook echt doen is in de praktijk vaak nog best lastig. Hoe verwoord je je boodschap duidelijk en tegelijkertijd respectvol.

Lees meer

Maatwerk

U wilt uw mensen meenemen in de veranderingen? Een op maat theatervoorsteling is bij uitstek geschikt om uw visie en missie concreet te maken.
Theater biedt een laagdrempelige vorm om lastige onderwerpen zichtbaar en bespreekbaar te maken, neuzen dezelfde kant uit te krijgen en visie te verankeren.

Onze voorstellingen zijn altijd interactief. Doordat de acteurs de suggesties van het publiek uitspelen is direct zichtbaar wat het effect is. Een prachtige vorm om te leren van en met elkaar en waar genoeg ruimte is om ook nog eens flink te lachen.

Hebt u interesse in een voorstelling op maat? Samen met u bekijken we hoe wij uw wens kunnen omzetten naar een theatervoorstelling.
Bel voor een afspraak: 06-11451930

" ..heel leuk en leerzaam! De kernwaarden worden minder abstract en komen echt tot leven. Jullie laten mensen echt nadenken over hun eigen handelen... "

Teamleider Welzijn Evian

Reactie's

'Door de training voor personeel hebben we echt meer handvatten gekregen voor het omgaan met pestgedrag. En we zijn ons bewuster geworden van onze eigen interpretaties!’

W.F Visserhuis
Geestelijk verzorger  en vertrouwenspersoon

'Door de training hebben we ons, naast het oefenen met gesprekstechnieken, gerealiseerd dat we met alle disciplines binnen het zorgcentrum  moeten samenwerken om onwellevend gedrag onder bewoners tegen te gaan.'
Teamleider Stichting zorgcentrum de Blanckenborgh

'Hier is niets gespeelds aan, zo gaat het in het echt...'
Bewoner woonzorgcentrum Ter Reede over de voorstelling

'O, ja zo doen wij. Heel herkenbaar...'
Bewoner, woonzorgcentrum Merenhoef over de voorstelling

'Wij waren ook erg onder de indruk en zijn druk doende om alle afspraken ook daadwerkelijk uit te voeren.'
Teamleider zorg St. Gerlachus

'...drie verschillende doelgroepen en iedere keer weet Gerretjen aan te sluiten bij de behoeften en het niveau van haar doelgroep. Contact maken en oordeelvrij trainen zijn hierbij sleutelwoorden. Zo weet zij een veilige sfeer te creëren waarin mensen zich vrij voelen om te experimenten en te oefenen. '
Coach kleinschalig wonen en zelfregulerende teams de Rijnhoven locatie de Vijverhof

'Echt een succes!'
Woonzorgcoordinator De Rijnhoven locatie Parkhof