• Home

Theatervoorstelling en Trainingen voor de ouderenzorg

Voor woonzorgcentra die bezig zijn met vernieuwingen en verbeteringen op het gebied van de leefbaarheid.

Een zo aangenaam mogelijke leefomgeving bieden voor iedereen, een huis zijn waar iedereen zich welkom en thuis voelt en waar medewerkers met plezier werken. Dat willen we toch allemaal, maar hoe bereik je dat?

Want clientgericht werken, de wens en behoeften van de cliënt centraal stellen, of eigen regie laten, wat doe je dan wel en wat niet?

  • Hoe zorg je dat je een huis bent waar geen plaats is voor pesten?
  • Hoe werk je aan een open communicatie?
  • Hoe vertaal je de visie en missie naar de praktijk?
 

Welkom bij aangenaam samenleven
Wij maken theatervoorstellingen en trainingen die u hierin ondersteuning bieden.

Onze theatervoorstellingen en onze trainingen geven uw mensen concrete handvatten om met veranderingen om te gaan. We maken onderwerpen zichtbaar en bespreekbaar. De vragen en dilemma’s waar uw mensen in de praktijk tegenaan lopen. Want we kunnen er wel met elkaar over praten, maar als het gevisualiseerd wordt blijft pas echt hangen wat we bedoelen. 
Met behulp van interactieve werkvormen onderzoeken met elkaar welke oplossingen en alternatieven er zijn. En vooral hoe ziet dat er dan uit in concreet gedrag?

Wie wij zijn?
Wij zijn theatermakers met zowel een theater als een trainersopleiding waardoor we onze creativiteit optimaal kunnen inzetten om voor u een effectief programma te bieden.

Zodat u een huis kunt zijn waar het Aangenaam Samenleven is!

Reactie's

'Door de training voor personeel hebben we echt meer handvatten gekregen voor het omgaan met pestgedrag. En we zijn ons bewuster geworden van onze eigen interpretaties!’

W.F Visserhuis
Geestelijk verzorger  en vertrouwenspersoon

'Door de training hebben we ons, naast het oefenen met gesprekstechnieken, gerealiseerd dat we met alle disciplines binnen het zorgcentrum  moeten samenwerken om onwellevend gedrag onder bewoners tegen te gaan.'
Teamleider Stichting zorgcentrum de Blanckenborgh

'Hier is niets gespeelds aan, zo gaat het in het echt...'
Bewoner woonzorgcentrum Ter Reede over de voorstelling

'O, ja zo doen wij. Heel herkenbaar...'
Bewoner, woonzorgcentrum Merenhoef over de voorstelling

'Wij waren ook erg onder de indruk en zijn druk doende om alle afspraken ook daadwerkelijk uit te voeren.'
Teamleider zorg St. Gerlachus

'...drie verschillende doelgroepen en iedere keer weet Gerretjen aan te sluiten bij de behoeften en het niveau van haar doelgroep. Contact maken en oordeelvrij trainen zijn hierbij sleutelwoorden. Zo weet zij een veilige sfeer te creëren waarin mensen zich vrij voelen om te experimenten en te oefenen. '
Coach kleinschalig wonen en zelfregulerende teams de Rijnhoven locatie de Vijverhof

'Echt een succes!'
Woonzorgcoordinator De Rijnhoven locatie Parkhof