• Home
  • Trainingen voor vrijwilligers

Pesten onder ouderen| vrijwilligerstraining

Pesten onder ouderen, het gebeurt! Als woon-zorgcentrum wilt u echter een leefomgeving bieden waar iedereen zich welkom en thuis kan voelen. Wat kan de vrijwillinger daarin betekenen?

vrijwilligerVoor wie
De training is bestemd voor de vrijwilligers in woon-zorgcentra.

Werkzijze
In deze training ligt het accent op de verschuiving van taak naar belevingsgericht werken en wat dat betekent voor de vrijwilliger.

De vrijwilliger heeft vaak meer tijd en kan meer aandacht geven aan mensen.
Als mensen zich gezien en gehoord weten, als ze elkaar beter leren kennen  heeft dat een positieve invloed op het sociale klimaat en vermindert het pestgedrag.

Ga je als vrijwilliger aan een tafeltje zitten met allemaal vrijwilligers of ga je aan de tafel zitten bij die mevrouw die altijd zo alleen is en probeer je met haar in gesprek te komen?
Ga je steeds bij dezelfde bewoners zitten omdat je hen kent of organiseer je een spelletje en betrek je er bewust andere bewoners bij?
Zie je wat er om je heen gebeurd?

En wat kun je doen als je ziet dat mensen onaardig tegen elkaar doen, elkaar pesten, als ze roddelen over elkaar, elkaar buitensluiten of negeren.

We maken bespreekbaar welke rol de vrijwilliger  kan nemen en werken aan de hand van praktijkvoorbeelden aan herkenbare dillemma's

 

Doel van de training

  • Het vergroten van het bewustwordingsproces rondom belevingsgericht werken
  • Bewustwording van de rol die je hierin kunt nemen als vrijwilliger
  • Handvatten krijgen hoe je om kunt gaan met praktijksituaties
  • Verbinding en samenwerking tussen de diverse disciplines in een huis

Duur 3 uur
Max deelnemers 12


TIP : Combineer deze training met de training Onaardig gedrag en pesten voor personeel en met de Theatervoorstelling.

 

Reactie's

'Door de training voor personeel hebben we echt meer handvatten gekregen voor het omgaan met pestgedrag. En we zijn ons bewuster geworden van onze eigen interpretaties!’

W.F Visserhuis
Geestelijk verzorger  en vertrouwenspersoon

'Door de training hebben we ons, naast het oefenen met gesprekstechnieken, gerealiseerd dat we met alle disciplines binnen het zorgcentrum  moeten samenwerken om onwellevend gedrag onder bewoners tegen te gaan.'
Teamleider Stichting zorgcentrum de Blanckenborgh

'Hier is niets gespeelds aan, zo gaat het in het echt...'
Bewoner woonzorgcentrum Ter Reede over de voorstelling

'O, ja zo doen wij. Heel herkenbaar...'
Bewoner, woonzorgcentrum Merenhoef over de voorstelling

'Wij waren ook erg onder de indruk en zijn druk doende om alle afspraken ook daadwerkelijk uit te voeren.'
Teamleider zorg St. Gerlachus

'...drie verschillende doelgroepen en iedere keer weet Gerretjen aan te sluiten bij de behoeften en het niveau van haar doelgroep. Contact maken en oordeelvrij trainen zijn hierbij sleutelwoorden. Zo weet zij een veilige sfeer te creëren waarin mensen zich vrij voelen om te experimenten en te oefenen. '
Coach kleinschalig wonen en zelfregulerende teams de Rijnhoven locatie de Vijverhof

'Echt een succes!'
Woonzorgcoordinator De Rijnhoven locatie Parkhof