Een goede relatie. Training voor personeel

Ouderen die personeel pesten? Wat doe je als bewoners, familieleden of collega's onaardig gedrag tegen personeel vertonen. Werken aan een goede relatie hoe doe je dat?

een goede relatieVoor wie
Personeel van woon-zorgcentra die te maken hebben met onaardig gedrag van bewoners, familieleden of collega's en het lastig vinden om hun grenzen daarin op een goede manier aan te geven

Werkwijze
Een goede relatie betekent goed luisteren naar de de bewoner maar ook goed luisteren naar jezelf. Aangeven wat je wel en niet prettig vindt en je echt verdiepen in de ander.

Hoe geef je aan dat je iets niet prettig vindt en houd je tegelijk de relatie goed.

Goed luisteren wat is dat eigenlijk. Hoor je ook wat er achter de woorden gezegd wordt.

Hoe weet je of je de ander goed begrepen hebt, en voelt de ander zich gehoord
De deelnemers brengen eigen praktijkvoorbeelden in. Hierdoor ondervinden zij aan den lijve wat een reactie van een bewoner met hen doet en hoe zij geneigd zijn te reageren daarop. Zij worden zich bewust van het effect van hun eigen gedrag op anderen en kunnen experimenteren met alternatief gedrag.
Een krachtige leerervaring.

Doel van de training

  • Bewustwording van je eigen grens
  • Handvatten krijgen hoe om te gaan met onaardig gedrag
  • Leren luisteren naar jezelf en naar de ander
  • Bewust leren verdiepen in de ander

Duur 1 dagdeel

Max aantal deelnemers 12

Reactie's

'Door de training voor personeel hebben we echt meer handvatten gekregen voor het omgaan met pestgedrag. En we zijn ons bewuster geworden van onze eigen interpretaties!’

W.F Visserhuis
Geestelijk verzorger  en vertrouwenspersoon

'Door de training hebben we ons, naast het oefenen met gesprekstechnieken, gerealiseerd dat we met alle disciplines binnen het zorgcentrum  moeten samenwerken om onwellevend gedrag onder bewoners tegen te gaan.'
Teamleider Stichting zorgcentrum de Blanckenborgh

'Hier is niets gespeelds aan, zo gaat het in het echt...'
Bewoner woonzorgcentrum Ter Reede over de voorstelling

'O, ja zo doen wij. Heel herkenbaar...'
Bewoner, woonzorgcentrum Merenhoef over de voorstelling

'Wij waren ook erg onder de indruk en zijn druk doende om alle afspraken ook daadwerkelijk uit te voeren.'
Teamleider zorg St. Gerlachus

'...drie verschillende doelgroepen en iedere keer weet Gerretjen aan te sluiten bij de behoeften en het niveau van haar doelgroep. Contact maken en oordeelvrij trainen zijn hierbij sleutelwoorden. Zo weet zij een veilige sfeer te creëren waarin mensen zich vrij voelen om te experimenten en te oefenen. '
Coach kleinschalig wonen en zelfregulerende teams de Rijnhoven locatie de Vijverhof

'Echt een succes!'
Woonzorgcoordinator De Rijnhoven locatie Parkhof