• Home
  • Trainingen voor personeel

Pesten onder ouderen | Training voor personeel

Pesten onder ouderen gebeurt! Roddelen, buitensluiten, negeren, stoelen bezet houden. Vormen van onaardig gedrag, die soms kunnen resulteren in pestgedrag. Hoe ga je daar als personeel mee om?

Wat zie je, wat denk je, wat doe je? Door het accent te leggen op het vergroten van de wellevendheid werken we aan het verminderen van het pestgedrag.

personeelVoor wie
In deze training is bewust gekozen voor een mix aan functie's om zo gezamenlijk een omslag te kunnen maken. Want onaardig gedrag en pesten kun je keren als je er met zijn allen aandacht aan besteedt.
Werkwijze
De training bevat diverse werkvormen zoals uitwisselen en intervisie. Maar ook wordt er geoefend. Deelnemers brengen praktijkvoorbeelden in en oefenen hiermee. Zo ervaren zij meteen welke aanpak werkt. Na het oefenen maken de deelnemers SMART actieplannen rond de eigen invloedsfeer en het vergroten van de wellevendheid in het algemeen.

Een praktische training waarin deelnemers zich bewuster worden van wat er speelt en concrete handvatten krijgen aangereikt hoe om te gaan met onaardig gedrag en pesten.

Doel van de training

  • Het vergroten van het bewustzijn rondom onaardig gedrag en pesten. Het levert het huis informatie op om verder mee aan de slag te gaan.
  • Bewustwording van de rol die jij hierin hebt. Wat zie je, wat denk je, wat doe je
  • Handvatten krijgen hoe om te gaan met praktijksituaties
  • Het maken van concrete actieplannen

 

Tijdsduur: 1 dagdeel

Groepsgrootte max 12 deelnemers

TIP : Combineer deze training met de Theatervoorstelling en de Training voor vrijwilligers.

Een goede relatie. Training voor personeel

Ouderen die personeel pesten? Wat doe je als bewoners, familieleden of collega's onaardig gedrag tegen personeel vertonen. Werken aan een goede relatie hoe doe je dat?

een goede relatieVoor wie
Personeel van woon-zorgcentra die te maken hebben met onaardig gedrag van bewoners, familieleden of collega's en het lastig vinden om hun grenzen daarin op een goede manier aan te geven

Werkwijze
Een goede relatie betekent goed luisteren naar de de bewoner maar ook goed luisteren naar jezelf. Aangeven wat je wel en niet prettig vindt en je echt verdiepen in de ander.

Hoe geef je aan dat je iets niet prettig vindt en houd je tegelijk de relatie goed.

Goed luisteren wat is dat eigenlijk. Hoor je ook wat er achter de woorden gezegd wordt.

Hoe weet je of je de ander goed begrepen hebt, en voelt de ander zich gehoord
De deelnemers brengen eigen praktijkvoorbeelden in. Hierdoor ondervinden zij aan den lijve wat een reactie van een bewoner met hen doet en hoe zij geneigd zijn te reageren daarop. Zij worden zich bewust van het effect van hun eigen gedrag op anderen en kunnen experimenteren met alternatief gedrag.
Een krachtige leerervaring.

Doel van de training

  • Bewustwording van je eigen grens
  • Handvatten krijgen hoe om te gaan met onaardig gedrag
  • Leren luisteren naar jezelf en naar de ander
  • Bewust leren verdiepen in de ander

Duur 1 dagdeel

Max aantal deelnemers 12

Reactie's

'Door de training voor personeel hebben we echt meer handvatten gekregen voor het omgaan met pestgedrag. En we zijn ons bewuster geworden van onze eigen interpretaties!’

W.F Visserhuis
Geestelijk verzorger  en vertrouwenspersoon

'Door de training hebben we ons, naast het oefenen met gesprekstechnieken, gerealiseerd dat we met alle disciplines binnen het zorgcentrum  moeten samenwerken om onwellevend gedrag onder bewoners tegen te gaan.'
Teamleider Stichting zorgcentrum de Blanckenborgh

'Hier is niets gespeelds aan, zo gaat het in het echt...'
Bewoner woonzorgcentrum Ter Reede over de voorstelling

'O, ja zo doen wij. Heel herkenbaar...'
Bewoner, woonzorgcentrum Merenhoef over de voorstelling

'Wij waren ook erg onder de indruk en zijn druk doende om alle afspraken ook daadwerkelijk uit te voeren.'
Teamleider zorg St. Gerlachus

'...drie verschillende doelgroepen en iedere keer weet Gerretjen aan te sluiten bij de behoeften en het niveau van haar doelgroep. Contact maken en oordeelvrij trainen zijn hierbij sleutelwoorden. Zo weet zij een veilige sfeer te creëren waarin mensen zich vrij voelen om te experimenten en te oefenen. '
Coach kleinschalig wonen en zelfregulerende teams de Rijnhoven locatie de Vijverhof

'Echt een succes!'
Woonzorgcoordinator De Rijnhoven locatie Parkhof