Theatervoorstelling voor vrijwilligers

Vrijwilliger zijn in een huis is niet iets dat je zo maar even doet.
Dat doe je alleen als je je betrokken voelt bij een huis en écht iets voor de bewoners wilt betekenen.
En sóms kom je dan wel eens voor situaties te staan waarbij je je afvraagt: "..hoe moet ik hier nu mee omgaan..?"

 • Want de cliënt centraal stellen hoe ziet dat eruit, Of zorgen voor een thuis gevoel?
 • Eigen regie laten, en niet invullen voor de ander? dat blijkt in de praktijk nog best lastig
 • Die pannetjes op tafel, dat is nieuw beleid. Maar de bewoner vindt het niks en jij eigenlijk ook niet hoe ga je daar dan mee om?
 • Als je een collega ziet handelen op een manier die niet prettig is voor een bewoner. Zeg je er dan wat van? En hoe?

IMG 5976

Op humoristische wijze wordt uw publiek uitgenodigd na te denken over een aantal actuele en herkenbare dillema’s.
Het biedt de mogelijkheid om met elkaar de verschillende zienswijzen te delen.
Want wat willen we nu wél en wat willen we niét als huis.
Tevens geeft het inzicht in waar de vrijwilligers op dit moment staan door de reacties die zij geven tijdens de voorstelling.

 • In deze interactieve voorstelling spelen we een aantal scenes rondom de thema’s
 • zorgen voor een thuisgevoel
 • client centraal stellen
 • eigen regie laten
 • omgaan met veranderend beleid
 • geven van feedback aan collega's
 • gastvrijheid

Vóóraf bespreken we met u de onderwerpen uit de scenes en hoe u zou willen dat uw vrijwilligers hiermee omgaan.

Ook bestaat er de mogelijkheid om scenes op maat te laten maken.

Zie ook onze 'Voorstelling over kernwaarden'

Reactie's

'Door de training voor personeel hebben we echt meer handvatten gekregen voor het omgaan met pestgedrag. En we zijn ons bewuster geworden van onze eigen interpretaties!’

W.F Visserhuis
Geestelijk verzorger  en vertrouwenspersoon

'Door de training hebben we ons, naast het oefenen met gesprekstechnieken, gerealiseerd dat we met alle disciplines binnen het zorgcentrum  moeten samenwerken om onwellevend gedrag onder bewoners tegen te gaan.'
Teamleider Stichting zorgcentrum de Blanckenborgh

'Hier is niets gespeelds aan, zo gaat het in het echt...'
Bewoner woonzorgcentrum Ter Reede over de voorstelling

'O, ja zo doen wij. Heel herkenbaar...'
Bewoner, woonzorgcentrum Merenhoef over de voorstelling

'Wij waren ook erg onder de indruk en zijn druk doende om alle afspraken ook daadwerkelijk uit te voeren.'
Teamleider zorg St. Gerlachus

'...drie verschillende doelgroepen en iedere keer weet Gerretjen aan te sluiten bij de behoeften en het niveau van haar doelgroep. Contact maken en oordeelvrij trainen zijn hierbij sleutelwoorden. Zo weet zij een veilige sfeer te creëren waarin mensen zich vrij voelen om te experimenten en te oefenen. '
Coach kleinschalig wonen en zelfregulerende teams de Rijnhoven locatie de Vijverhof

'Echt een succes!'
Woonzorgcoordinator De Rijnhoven locatie Parkhof