Theatervoorstelling over feedback geven en ontvangen

Voor personeel binnen de ouderenzorg

Elkaar aanspreken? We weten het wel, maar het ook echt doen is in de praktijk vaak nog best lastig.

  • Want wat doe je als je ziet dat je collega niet aan de wens van de bewoner tegemoetkomt terwijl dat toch echt wel de bedoeling is? Zeg je er dan wat van of toch maar liever niet.
  • En wat als je collega ook een goede vriendin van je is?
  • Je collega blijft maar mopperen dat het te druk is en daar heb je wel begrip voor maar toch wil je er iets van zeggen. Hoe ga je daar mee om?
  • Heb je nog zo je best gedaan om de feedback op een goede manier te geven, krijg je alsnog de wind van voren. Wat nu?
  • Feedback ontvangen, hoe doe je dat dan?
  • En complimenten geven doen we dat eigenlijk wel genoeg?

Huize Zonnegloren

De personages uit Huize zonnegloren nemen u mee in een aantal zeer herkenbare situaties.

In deze interactieve voorstelling worden situaties uit de praktijk gespeeld die niet optimaal verlopen. Vervolgens wordt de zaal uitgenodigd om de acteurs aanwijzingen te geven. De scene wordt nogmaals gespeeld en de zaal kan nu stop roepen en aangeven wat de acteur anders kan doen of kan zeggen. De aanwijzingen worden net zo lang geven tot de zaal vindt dat de situatie verloopt zoals deze idealiter zou moeten zijn.

Regietheater heeft als doel om lastige situaties, valkuilen of dilemma’s inzichtelijk en bespreekbaar te maken. Op deze manier kan er op een laagdrempelige manier geoefend worden en is het resultaat meteen zichtbaar. Alle aspecten van het feedback geven en ontvangen komen zo aan bod.

De voorbeelden die gebruikt worden komen uit de alledaagse praktijk binnen de ouderenzorg waardoor naast feedback geven en ontvangen ook het onderwerp de cliënt centraal stellen aan bod komt.

Vraag ook naar de mogelijkheden voor op maat aanpassingen.

 

Reactie's

'Door de training voor personeel hebben we echt meer handvatten gekregen voor het omgaan met pestgedrag. En we zijn ons bewuster geworden van onze eigen interpretaties!’

W.F Visserhuis
Geestelijk verzorger  en vertrouwenspersoon

'Door de training hebben we ons, naast het oefenen met gesprekstechnieken, gerealiseerd dat we met alle disciplines binnen het zorgcentrum  moeten samenwerken om onwellevend gedrag onder bewoners tegen te gaan.'
Teamleider Stichting zorgcentrum de Blanckenborgh

'Hier is niets gespeelds aan, zo gaat het in het echt...'
Bewoner woonzorgcentrum Ter Reede over de voorstelling

'O, ja zo doen wij. Heel herkenbaar...'
Bewoner, woonzorgcentrum Merenhoef over de voorstelling

'Wij waren ook erg onder de indruk en zijn druk doende om alle afspraken ook daadwerkelijk uit te voeren.'
Teamleider zorg St. Gerlachus

'...drie verschillende doelgroepen en iedere keer weet Gerretjen aan te sluiten bij de behoeften en het niveau van haar doelgroep. Contact maken en oordeelvrij trainen zijn hierbij sleutelwoorden. Zo weet zij een veilige sfeer te creëren waarin mensen zich vrij voelen om te experimenten en te oefenen. '
Coach kleinschalig wonen en zelfregulerende teams de Rijnhoven locatie de Vijverhof

'Echt een succes!'
Woonzorgcoordinator De Rijnhoven locatie Parkhof