Regietheater laat zien waar u voor staat

Voldoende tijd, aandacht en goede zorg voor alle bewoners dat is waar binnen de ouderenzorg met zijn allen hard aan gewerkt wordt. Meer kunnen inspelen op wat de bewoners willen en oog hebben voor het totale welbevinden van de client.

Regietheater geeft u een handvat om uw medewerkers mee te nemen in deze veranderingen. Wat willen we nu wel en wat willen we niet als huis. Het biedt de mogelijkheid om heel concreet te laten zien waar u voor staat en brengt uw medewerkers in beweging.In een interactieve voorstelling worden situaties uit de praktijk gespeeld die niet optimaal verlopen. Vervolgens wordt de zaal uitgenodigd om de acteurs aanwijzingen te geven. De scene wordt nogmaals gespeeld en de zaal kan nu stop roepen en aangeven wat de acteur anders kan doen of kan zeggen. De aanwijzingen worden net zo lang geven tot de zaal vindt dat de situatie verloopt zoals deze idealiter zou moeten zijn. Regietheater heeft als doel om lastige situaties, valkuilen of dilemma’s inzichtelijk en bespreekbaar te maken.

De voordelen

  • De voorstelling kan geheel op maat gemaakt worden voor uw huis
  • Het publiek wordt gevraagd actief mee te denken over een voor hen herkenbare situatie
  • Men wordt zich bewust van de mogelijkheden die men zelf heeft om de situatie te veranderen
  • Er is direct zichtbaar wat het effect is van de suggesties doordat deze door de acteurs worden uitgespeeld.

Een laagdrempelige en luchtige manier om lastige onderwerpen bespreekbaar te maken, neuzen dezelfde kant uit te krijgen, kernwaarden te implementeren of visie te verankeren.

" ..heel leuk en leerzaam! De kernwaarden worden minder abstract en komen echt tot leven. Jullie laten mensen echt nadenken over hun
eigen handelen... "

Teamleider Welzijn Evian

Reactie's

'Door de training voor personeel hebben we echt meer handvatten gekregen voor het omgaan met pestgedrag. En we zijn ons bewuster geworden van onze eigen interpretaties!’

W.F Visserhuis
Geestelijk verzorger  en vertrouwenspersoon

'Door de training hebben we ons, naast het oefenen met gesprekstechnieken, gerealiseerd dat we met alle disciplines binnen het zorgcentrum  moeten samenwerken om onwellevend gedrag onder bewoners tegen te gaan.'
Teamleider Stichting zorgcentrum de Blanckenborgh

'Hier is niets gespeelds aan, zo gaat het in het echt...'
Bewoner woonzorgcentrum Ter Reede over de voorstelling

'O, ja zo doen wij. Heel herkenbaar...'
Bewoner, woonzorgcentrum Merenhoef over de voorstelling

'Wij waren ook erg onder de indruk en zijn druk doende om alle afspraken ook daadwerkelijk uit te voeren.'
Teamleider zorg St. Gerlachus

'...drie verschillende doelgroepen en iedere keer weet Gerretjen aan te sluiten bij de behoeften en het niveau van haar doelgroep. Contact maken en oordeelvrij trainen zijn hierbij sleutelwoorden. Zo weet zij een veilige sfeer te creëren waarin mensen zich vrij voelen om te experimenten en te oefenen. '
Coach kleinschalig wonen en zelfregulerende teams de Rijnhoven locatie de Vijverhof

'Echt een succes!'
Woonzorgcoordinator De Rijnhoven locatie Parkhof