• Home
 • Theatervoorstellingen

Regietheater laat zien waar u voor staat

Voldoende tijd, aandacht en goede zorg voor alle bewoners dat is waar binnen de ouderenzorg met zijn allen hard aan gewerkt wordt. Meer kunnen inspelen op wat de bewoners willen en oog hebben voor het totale welbevinden van de client.

Regietheater geeft u een handvat om uw medewerkers mee te nemen in deze veranderingen. Wat willen we nu wel en wat willen we niet als huis. Het biedt de mogelijkheid om heel concreet te laten zien waar u voor staat en brengt uw medewerkers in beweging.In een interactieve voorstelling worden situaties uit de praktijk gespeeld die niet optimaal verlopen. Vervolgens wordt de zaal uitgenodigd om de acteurs aanwijzingen te geven. De scene wordt nogmaals gespeeld en de zaal kan nu stop roepen en aangeven wat de acteur anders kan doen of kan zeggen. De aanwijzingen worden net zo lang geven tot de zaal vindt dat de situatie verloopt zoals deze idealiter zou moeten zijn. Regietheater heeft als doel om lastige situaties, valkuilen of dilemma’s inzichtelijk en bespreekbaar te maken.

De voordelen

 • De voorstelling kan geheel op maat gemaakt worden voor uw huis
 • Het publiek wordt gevraagd actief mee te denken over een voor hen herkenbare situatie
 • Men wordt zich bewust van de mogelijkheden die men zelf heeft om de situatie te veranderen
 • Er is direct zichtbaar wat het effect is van de suggesties doordat deze door de acteurs worden uitgespeeld.

Een laagdrempelige en luchtige manier om lastige onderwerpen bespreekbaar te maken, neuzen dezelfde kant uit te krijgen, kernwaarden te implementeren of visie te verankeren.

" ..heel leuk en leerzaam! De kernwaarden worden minder abstract en komen echt tot leven. Jullie laten mensen echt nadenken over hun
eigen handelen... "

Teamleider Welzijn Evian

Theatervoorstelling pesten onder ouderen

Voorstelling voor bewoners

Buitensluiten, roddelen, negeren, stoelen bezet houden, allemaal herkenbare vormen van onaardig gedrag. Het komt overal voor waar groepen mensen bij elkaar zijn, óók in woon-zorgcentra.

Deze voorstelling is speciaal ontwikkeld voor bewoners. Met elkaar onderzoeken we welke mogelijkheden bewoners zelf hebben om te zorgen voor een aangename omgang met elkaar.

Voorstelling

 

 

 

 

 

De voorstelling gaat over zeer herkenbare situaties uit de dagelijkse praktijk. De acteurs nodigen het publiek uit suggesties te geven.

Het publiek ziet meteen wat het effect is van hun ideeën. Op een laagdrempelige manier wordt een moeilijk onderwerp bespreekbaar gemaakt.
En er mag nog gelachen worden ook!

 

De voorstelling bestaat uit een aantal scene's. Vooraf bepalen wij samen met u welke het beste passen.

Duur: ongeveer 1,5 uur
Aantal personen max 50 (in overleg zijn grotere aantallen mogelijk)

Kort samengevat zorgt interactief theater voor:

 • Iedereen wordt deelgenoot van de situatie
 • Bewustwording dat onaardig gedrag en pesten gedrag een grote impact heeft op medebewoners
 • Rol en verantwoordelijkheid van de betrokkenen verhelderen
 • Concrete handvatten om het leefklimaat te verbeteren
 • Negatief gedrag wordt bespreekbaar

TIP : Combineer deze voorstelling met de training pesten onder ouderen voor personeel en met de training voor vrijwilligers

Theatervoorstelling voor vrijwilligers

Vrijwilliger zijn in een huis is niet iets dat je zo maar even doet.
Dat doe je alleen als je je betrokken voelt bij een huis en écht iets voor de bewoners wilt betekenen.
En sóms kom je dan wel eens voor situaties te staan waarbij je je afvraagt: "..hoe moet ik hier nu mee omgaan..?"

 • Want de cliënt centraal stellen hoe ziet dat eruit, Of zorgen voor een thuis gevoel?
 • Eigen regie laten, en niet invullen voor de ander? dat blijkt in de praktijk nog best lastig
 • Die pannetjes op tafel, dat is nieuw beleid. Maar de bewoner vindt het niks en jij eigenlijk ook niet hoe ga je daar dan mee om?
 • Als je een collega ziet handelen op een manier die niet prettig is voor een bewoner. Zeg je er dan wat van? En hoe?

IMG 5976

Op humoristische wijze wordt uw publiek uitgenodigd na te denken over een aantal actuele en herkenbare dillema’s.
Het biedt de mogelijkheid om met elkaar de verschillende zienswijzen te delen.
Want wat willen we nu wél en wat willen we niét als huis.
Tevens geeft het inzicht in waar de vrijwilligers op dit moment staan door de reacties die zij geven tijdens de voorstelling.

 • In deze interactieve voorstelling spelen we een aantal scenes rondom de thema’s
 • zorgen voor een thuisgevoel
 • client centraal stellen
 • eigen regie laten
 • omgaan met veranderend beleid
 • geven van feedback aan collega's
 • gastvrijheid

Vóóraf bespreken we met u de onderwerpen uit de scenes en hoe u zou willen dat uw vrijwilligers hiermee omgaan.

Ook bestaat er de mogelijkheid om scenes op maat te laten maken.

Zie ook onze 'Voorstelling over kernwaarden'

Theatervoorstelling over feedback geven en ontvangen

Voor personeel binnen de ouderenzorg

Elkaar aanspreken? We weten het wel, maar het ook echt doen is in de praktijk vaak nog best lastig.

 • Want wat doe je als je ziet dat je collega niet aan de wens van de bewoner tegemoetkomt terwijl dat toch echt wel de bedoeling is? Zeg je er dan wat van of toch maar liever niet.
 • En wat als je collega ook een goede vriendin van je is?
 • Je collega blijft maar mopperen dat het te druk is en daar heb je wel begrip voor maar toch wil je er iets van zeggen. Hoe ga je daar mee om?
 • Heb je nog zo je best gedaan om de feedback op een goede manier te geven, krijg je alsnog de wind van voren. Wat nu?
 • Feedback ontvangen, hoe doe je dat dan?
 • En complimenten geven doen we dat eigenlijk wel genoeg?

Huize Zonnegloren

De personages uit Huize zonnegloren nemen u mee in een aantal zeer herkenbare situaties.

In deze interactieve voorstelling worden situaties uit de praktijk gespeeld die niet optimaal verlopen. Vervolgens wordt de zaal uitgenodigd om de acteurs aanwijzingen te geven. De scene wordt nogmaals gespeeld en de zaal kan nu stop roepen en aangeven wat de acteur anders kan doen of kan zeggen. De aanwijzingen worden net zo lang geven tot de zaal vindt dat de situatie verloopt zoals deze idealiter zou moeten zijn.

Regietheater heeft als doel om lastige situaties, valkuilen of dilemma’s inzichtelijk en bespreekbaar te maken. Op deze manier kan er op een laagdrempelige manier geoefend worden en is het resultaat meteen zichtbaar. Alle aspecten van het feedback geven en ontvangen komen zo aan bod.

De voorbeelden die gebruikt worden komen uit de alledaagse praktijk binnen de ouderenzorg waardoor naast feedback geven en ontvangen ook het onderwerp de cliënt centraal stellen aan bod komt.

Vraag ook naar de mogelijkheden voor op maat aanpassingen.

 

Reactie's

'Door de training voor personeel hebben we echt meer handvatten gekregen voor het omgaan met pestgedrag. En we zijn ons bewuster geworden van onze eigen interpretaties!’

W.F Visserhuis
Geestelijk verzorger  en vertrouwenspersoon

'Door de training hebben we ons, naast het oefenen met gesprekstechnieken, gerealiseerd dat we met alle disciplines binnen het zorgcentrum  moeten samenwerken om onwellevend gedrag onder bewoners tegen te gaan.'
Teamleider Stichting zorgcentrum de Blanckenborgh

'Hier is niets gespeelds aan, zo gaat het in het echt...'
Bewoner woonzorgcentrum Ter Reede over de voorstelling

'O, ja zo doen wij. Heel herkenbaar...'
Bewoner, woonzorgcentrum Merenhoef over de voorstelling

'Wij waren ook erg onder de indruk en zijn druk doende om alle afspraken ook daadwerkelijk uit te voeren.'
Teamleider zorg St. Gerlachus

'...drie verschillende doelgroepen en iedere keer weet Gerretjen aan te sluiten bij de behoeften en het niveau van haar doelgroep. Contact maken en oordeelvrij trainen zijn hierbij sleutelwoorden. Zo weet zij een veilige sfeer te creëren waarin mensen zich vrij voelen om te experimenten en te oefenen. '
Coach kleinschalig wonen en zelfregulerende teams de Rijnhoven locatie de Vijverhof

'Echt een succes!'
Woonzorgcoordinator De Rijnhoven locatie Parkhof