• Home

Pesten onder ouderen| Theatervoorstelling en Trainingen

Een zo aangenaam mogelijke leefomgeving bieden voor iedereen, een huis zijn waar iedereen zich welkom en thuis voelt. Dat willen we allemaal. Maar hoe bereik je dat?

Onaardig gedrag en pesten komt regelmatig voor in woon-zorgcentra maar zit nog een beetje in de taboesfeer. Men komt er liever niet voor uit dat het speelt. Maar door er met elkaar over te praten, door het op tafel te leggen en er samen aan te werken kan pesten bij ouderen aangepakt worden.


Aangenaam samenleven geeft trainingen en theatervoorstellingen die u ondersteuning bieden in de aanpak van pesten onder ouderen

Reactie's

'Door de training voor personeel hebben we echt meer handvatten gekregen voor het omgaan met pestgedrag. En we zijn ons bewuster geworden van onze eigen interpretaties!’

W.F Visserhuis
Geestelijk verzorger  en vertrouwenspersoon

'Door de training hebben we ons, naast het oefenen met gesprekstechnieken, gerealiseerd dat we met alle disciplines binnen het zorgcentrum  moeten samenwerken om onwellevend gedrag onder bewoners tegen te gaan.'
Teamleider Stichting zorgcentrum de Blanckenborgh

'Hier is niets gespeelds aan, zo gaat het in het echt...'
Bewoner woonzorgcentrum Ter Reede over de voorstelling

'O, ja zo doen wij. Heel herkenbaar...'
Bewoner, woonzorgcentrum Merenhoef over de voorstelling

'Wij waren ook erg onder de indruk en zijn druk doende om alle afspraken ook daadwerkelijk uit te voeren.'
Teamleider zorg St. Gerlachus

'...drie verschillende doelgroepen en iedere keer weet Gerretjen aan te sluiten bij de behoeften en het niveau van haar doelgroep. Contact maken en oordeelvrij trainen zijn hierbij sleutelwoorden. Zo weet zij een veilige sfeer te creëren waarin mensen zich vrij voelen om te experimenten en te oefenen. '
Coach kleinschalig wonen en zelfregulerende teams de Rijnhoven locatie de Vijverhof

'Echt een succes!'
Woonzorgcoordinator De Rijnhoven locatie Parkhof